Tjenester Blogg Om Kristin Gratis webinar: Selvledelse og stressmestring på hjemmekontor Logg inn

Du er ikke stuck i jobben din!

Trives du ikke i jobben din? Kjeder du deg kanskje med arbeidsoppgavene dine? Her får du tre refleksjonsspørsmål som skal hjelpe deg til å finne ut i hvilken retning du kan utvikle deg i, internt i bedriften du er ansatt i.

 

Dette er første artikkel i en serie jeg har valgt å kalle «Du er ikke stuck!» Min ambisjon med serien er å bevege deg ett skritt ut av opplevelsen av å være stuck i en jobb du ikke trives i. For du er ikke stuck. Men du har kanskje en jobb å gjøre med å finne ut i hvilken retning du vil utvikle deg. Mange strever med dette.

Tilfeldig karriereutvikling

Kanskje har du kommet til et punkt i karrieren din hvor du ikke helt vet hva du vil lenger. Kanskje har du fått en mulighet her, og hoppet på den. Og så har du fått en mulighet der, og hoppet på den. Og så har karrieren din utviklet seg ganske organisk og tilfeldig. Og vips! Så går årene, og her er du. Og har ennå ikke egentlig bestemt deg for hva du skal bli når du blir stor. Men bruk nå denne anledningen til å reflektere over: Hva vil du egentlig med karrieren din? For det er ikke for sent! Vi skal stå lenge i jobb.

Ta grep om karrieren din

Hvis du ønsker å utforske de interne utviklingsmulighetene der du er ansatt, er det noen spørsmål du trenger svar på. Det er ikke meningen at du skal finne svar på alle disse spørsmålene alene. Men det må begynne med deg.

1. Hva er de største styrkene dine?

Du har et godt utgangspunkt hvis du vet hva dine personlige styrker er. Hva slags talenter, kompetanse eller ferdigheter bruker du når du er på ditt beste? Typisk når du er i flow – i flytsonen – der tid og sted opphører, og du er ett med oppgaven din. Hvilke styrker bruker du da? Styrkene dine bør være utgangspunktet for retningen du vil utvikle deg i videre.

2. Under hvilke betingelser fungerer du best?

Studer de situasjonene hvor du har fungert på ditt beste. Det kan være et prosjekt du er stolt av. Du trenger ikke å ha ledet det, men du var en del av det. Eller det har vært et problem du har løst, en utfordring du har fått, hvor du virkelig har fått prestere godt. Hvordan så de ytre betingelsene ut for at det skulle gå bra? Med ytre betingelser sikter jeg for eksempel til: Jobbet du alene eller i team? Hadde du en leder som styrte deg mye, eller fikk du stor frihet? Jobbet du tverrfaglig, eller var du faglig fordypet i noe som engasjerte deg? Dette er også viktig informasjon du kan bruke til å finne en utviklingsvei videre internt.

3. Hvilken kompetanse trenger arbeidsgiver framover?

Det siste spørsmålet du på finne svar på, er hvilke kompetansehull du ser i bedriften din i dag. Eller: Hvilke behov for kompetanse vil bedriften du jobber i ha i framtiden? Eller: Hvilke kompetansekrav tror du vil råde framover i bransjen du jobber i? Hvis du vet noe om dette – og her kan det hende at du må snakke med lederen din – må du finne ut: Er det harmoni mellom disse kompetansebehovene og -kravene du finner fram til, og det som er dine styrker? Det du vil utvikle deg på?

Du er ikke stuck!

Jeg håper dette var noen nyttige refleksjonsspørsmål til deg som vil finne ut av hvilke interne utviklingsmuligheter du har. For du er ikke stuck! Ikke bli i en jobb du mistrives i uten å ta initiativ til utvikling selv. Du har mye større valgfrihet enn du tror. For du har antakelig flere ressurser enn du tror! Heia deg som tar fatt i karrieren din!

Denne bloggposten er en del av en serie – «Du er ikke stuck!». Du finner hele video- og artikkelserien her.

***

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.