Slik finner du dine personlige styrker

Forskningen innen den positive psykologien har vist at bare vi mennesker får bruke styrkene våre, er sjansene gode for at vi har det bra og presterer bra. Men vet du hva dine største styrker er? Her får du tre coachende spørsmål som skal gi deg større klarhet i dette.

Når vi snakker om stress, snakker vi ofte om det i betydningen at vi har for mye å gjøre. At vi lider overbelastning. Men stress kan også komme av feilbelastning og underbelastning. Richard Lazarus var en banebrytende forsker og professor i psykologi ved Berkeley. På sekstitallet presenterte han en definisjon på stress som er i bruk den dag i dag:

Stress er en ubalanse mellom opplevde krav og opplevde ressurser.

Lazarus tegnet gjerne en vippemodell eller domplehuske med krav på den ene siden, og ressurser på den andre. Nøkkelordet er ubalanse. Stress kan oppstå som en ubalanse mellom ressurser og krav – altså kan for mange ressurser og for få krav også forårsake stress. Og dette er ofte en oversett årsak til stress.

Mistrivsel som ubrukt kompetanse

Er du kanskje en av dem som kjenner på stress fordi du ikke får brukt deg selv i jobben din? Kanskje kjenner du det ikke som stress, altså som hast og adrenalinrush i kroppen. Men du kjenner på en slags mistrivsel og frustrasjon? Det kan være uttrykk for at du ikke får brukt styrkene dine. En riktig vei for deg å gå er å identifisere: Hva er disse styrkene som roper på å bli brukt?

Finn dine personlige styrker

Mange jeg møter i coaching vet ikke helt hva styrkene deres er. De kan ha en fornemmelse av at noe er galt i jobben. Men det er ikke sikkert at de ser at ubrukte styrker er problemet. Du kan jo begynne med å finne ut av styrkene dine, og se om det er her skoen trykker. Her får du tre coachende spørsmål som skal hjelpe deg til nettopp det.

1. Hva faller det deg naturlig og lett å gjøre?

Se for eksempel på situasjoner hvor du er blitt introdusert for noe nytt. Kanskje er du blitt involvert i et prosjekt, og du har aldri vært med i prosjekt før. Eller du har fått en ny oppgave. Hvilken ferdighet bruker du da, og som du ofte faller tilbake på i møte med noe nytt?

2. Når er du i flytsonen?

Når opplever du flow? Du vet – den følelsen av at tid og sted opphører. Du blir ett med oppgaven. Det er en ideell balanse mellom utfordringen i oppgaven og de ferdighetene du får bruke. Du føler at du er på ditt beste. I dyp konsentrasjon, men likevel skjer det nesten av seg selv. Dette er flytsonen. Hvilke ferdigheter bruker du når du er i flytsonen?

 3. Hva trekker andre fram ved deg som spesielt gode egenskaper?

La oss si at noen holder en tale for deg på jobb, eller i bryllupet ditt eller i en bursdag. Noen sier noen fine ord om deg. Hva trekker de fram som spesielt ved deg? Hvilke ferdigheter?

Jeg håper disse spørsmålene ga deg en mulighet til å reflektere rundt dine største styrker. Det å finne styrkene dine er viktig for at du skal trives og prestere godt i jobben din.

***

Vil du lese flere slike artikler? Meld deg på nyhetsbrevet mitt her

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.