Hva er egentlig stress, og hva kommer det av?

Vi bruker ordet stress om alt fra travelhet til alvorlig overbelastning. Men faktisk har ordet en helt spesifikk betydning. Skal du mestre stress, er det viktig å forstå hva stress egentlig er. 

Uansett om vi bruker ordet stress presist eller ikke, har de fleste av oss en oppfatning om at stress er belastende. Det som ikke er like klart, er om stress er årsaken til eller virkningen av belastningen vi føler. Den ungarsk-kanadiske legen Hans Selye er mannen bak det dagligdagse begrepet stress. På 1950-tallet utførte han omfattende studier av hva som skjer i kroppen hos dyr når de såres eller utsettes for nye eller ekstreme forhold. Selyes definisjon på stress er «organismens uspesifikke respons på ethvert press eller krav» (Kabat-Zinn 2018:362). Denne uspesifikke stressresponsen kan være både fysisk og psykisk. Stress viser seg med andre ord i kroppen din, i tankene og i følelsene dine. Og dette kan i sin tur prege adferden din.

Stress kan skape mer stress

Presset eller kravet som fremkaller en stressrespons i deg kalte Selye en stressfaktor. En stressfaktor kan komme utenfra, for eksempel som en ekstra krevende oppgave på jobb. Men den kan også komme innenfra deg selv, som en krevende tanke eller følelse. Den indre kritikeren din er et eksempel på en slik indre stressfaktor. For å komplisere det hele, kan din respons på en ytre stressfaktor (stor arbeidsoppgave) arte seg som krevende tanker og følelser (indre kritiker), som jo er indre stressfaktorer. Og så kan du få en stressrespons på disse også! Slik kan du raskt havne i en ond sirkel av stressfaktorer og stressresponser som forsterker hverandre. I stressmestring er en viktig del av jobben å finne ut hva som skaper stress. Du må undersøke både de ytre kravene du møter i jobb og i omgivelsene dine, og du må undersøke din reaksjon på disse kravene. 

Stress er ikke et moderne fenomen

Selye identifiserte årsaken til stress – uavhengig av om den kom utenfra eller innenfra – som press eller krav. Vi tenker ofte på stress som et moderne fenomen, men forskerne er enige om at stress har eksistert så lenge det har eksistert liv. Du og jeg, som kjenner på wifi-avhengighet og tidsklemma og selvrealiseringsbehov, opplever antakelig ikke mer stress enn vi gjorde den gangen vi føk rundt på savannen som jegere og samlere. Vår oppfatning av hva som utgjør krav eller press, derimot, har forandret seg.

Stress er subjektivt

Stress er subjektivt. Du har helt sikkert lagt merke til at det som er en stressfaktor for deg, ikke nødvendigvis har samme stressende effekt på andre. Sidemannen i kontorlandskapet ditt, hun som har samme arbeidsmengde og -innhold som deg, knastrer lett på tastaturet, leverer prosjektet sitt en dag før tidsfristen og går hjem klokka fire. Mens du hamrer frenetisk på tastaturet, har glemt at tidsfristen for prosjektet var i går, og du kan ikke huske sist du lukket laptop’en før klokka åtte om kvelden.

Definisjon på stress

Så hva kan en allmenn definisjon på stress som en subjektiv erfaring være? Forskerne er nå ganske enige om dette: «… stress er resultatet av en interaksjon (eller transaksjon) mellom et individs vurdering av dets omstendigheter (m.a.o. betydningen det tillegger dem) og de faktiske omstendighetene i seg selv.» (Bamber 2011:8-9 – min oversettelse) Sagt litt enklere:

Det handler ikke så mye om hvordan du har det, men hvordan du tar det.

Alle jeg coacher som sliter med stress kjenner på dårlig mestringsfølelse. Da kan denne konklusjonen potensielt legge sten til byrden. Ja da, det er meg det er noe i veien med. En tanke som kan skape enda mer stress. Men krav og press oppleves bare som belastende når du ikke tror at du har ressurser nok til å håndtere kravet eller presset. Din opplevelse av ressursene du har er også subjektiv.  

Du har det du trenger for å mestre stress

Den viktigste jobben jeg gjør som coach er å hjelpe deg med å senke press og krav, og samtidig finne ressurser du faktisk har til rådighet for å takle press og krav. Så du ikke blir handlingslammet av stress, eller av den nedbrytende tanken om at det er deg det er noe galt med. Press og krav er ofte mer fleksible enn du tror, og min erfaring som coach er at du alltid har flere ressurser til rådighet enn du tror!

***

 

Kilder:
Bamber, Martin R.: Overcoming Your Workplace Stress, Routledge, 2011.
Kabat-Zinn, Jon: Livets katastrofer, Arneberg Forlag, 2018.

Photo by Sven Brandsma on Unsplash

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.