Coaching Stressmestringskurs Karriereveiledning Gratis Blogg/Podcast Om Kristin Kontakt Bli med på gratis workshop om jobbstress Logg inn

Snikende stress: Når du mistrives på jobb

Anja nevner ikke stress som grunnen til at hun oppsøker meg for coaching. Hun vet ikke helt hva det er, men noe føles veldig feil. Snart orker hun ikke gå på jobb mer. Hvordan havnet hun her? Hun som pleide å være flink. Nå kan hun ingenting lenger.

I virkeligheten heter hun selvfølgelig ikke Anja. Og selv om hvert menneske jeg coacher er unikt, er ikke opplevelsen deres av stress unik. Anjas situasjon er typisk for mange av dem jeg møter, og felles for disse caoching-klientene er at de ikke nødvendigvis har forstått at det er stress de kjenner på – før det begynner å bli alvor. Stress kan vise seg på mange måter, og noen måter er vi mer oppmerksomme på enn andre.

Ubalanse mellom krav og ressurser

Når vi tenker på stress, tenker vi gjerne at vi har for mye å gjøre. Vi er overbelastet. Men stress kan også komme av feilbelastning eller til og med for lite belastning. Richard Lazarus, en banebrytende forsker innen stress, har vist at stress oppstår når det er en ubalanse mellom opplevde krav og ressurser. Et viktig ord her er «ubalanse». Stress kan altså også komme av at vi ikke opplever meningsfulle krav. At vi rett og slett ikke får brukt ressursene våre nok.

Det begynte med en jobbendring

Jeg spør Anja hvor lenge hun har hatt det slik. Tre måneder? Seks? Et år? Hun er ikke helt sikker, men det har vart en god stund… Etter nærmere ettertanke tror hun det begynte da arbeidsgiveren gjorde en del organisatoriske endringer. Det er tøffe tider, høyere inntjeningskrav, mer styring. Det ble gjort endringer i stillingen hennes også. Hun mistet oppgaver hun likte, og ble sittende igjen med kjedelige oppgaver som ikke henger sammen. Oppgaver hun ikke helt ser mening i, men som andre mener mye om. Hun føler seg umyndiggjort og kontrollert. Det Anja kunne ha bidratt med, om bare hun fikk slippe til, er ikke verdsatt.

Tanker og følelser som skaper stress

Vi tenker ofte ikke på det sånn, men stress er en kroppslig mekanisme – en stressrespons – der stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol skilles ut. Og disse hormonene får fysiske, psykiske og adferdsmessige utslag. Når vi altså opplever en ubalanse mellom ressursene vi har og kravene vi møter, blir stressresponsen i kroppen vår aktivert. Forskningen på stress har vist at stressresponsen ikke skiller på indre og ytre krav. Disse kravene kan vel så gjerne komme fra våre egne tanker og følelser, som fra arbeidsgiver eller kunder, familie eller samfunnet for øvrig. Og for kroppen vår går det ut på ett om kilden til stress kommer fra overbelastning eller underbelastning. Det sympatiske nervesystemet aktiveres, stresshormoner utskilles, kroppslige funksjoner som skal skjerpe prestasjonsevnen vår skrus opp, mens andre funksjoner som ikke er viktige der og da nedprioriteres. Kroppen er i full beredskap. Alt dette som en konsekvens av en krevende tanke eller følelse: Det jeg gjør skaper ikke verdi.

Som om hun var flink

Anja har en mastergrad i faget hun utøver i jobben sin. Stillingene hun har hatt til nå vitner om at hun må ha prestert godt underveis. Hun er generelt velartikulert. Men språket hennes er fattig for det hun opplever nå. Hun famler, har aldri vært her før, har aldri opplevd det å ikke mestre noe. Tvert imot er hun vant til å være flink. Det er liksom henne, det… Da kan Anja le litt usikkert, idet hun sier akkurat det. At det har vært hennes greie å være flink. Som om hun ikke er flink lenger. Som om det hele var en bløff selv hun hadde trodd på. Nå er hun overveldet av tvil og frykt. Tvil på egne evner. Frykt for at det går nedenom og hjem med henne. Men Anja er flink. Som coachen hennes er jeg ikke i tvil. Ellers hadde hun ikke møtt veggen nå. Flinkheten hennes er en betingelse for å bli syk av det å ikke føle seg flink. Og bare hun kan sette standarden for hva flink betyr for henne.

Mistrivsel skaper stress

Hos dem som går på for høyt turtall i altfor lang tid, er det som regel ikke vanskelig å forutse smellen. Vi rundt dem kan se det rasende, helsefarlige stresset de selv ofte er blitt fartsblinde for. Derimot er det ikke like lett å oppdage den typen stress Anja strever med. Dette stresset kommer snikende. Den flinke medarbeideren vil jo gjerne bidra, men blir passiv av de kjedelige oppgavene.

- Det er rart... Jeg har aldri hatt så lite å gjøre, og likevel sliter jeg med å få ting gjort, sier Anja.

Gradvis forringes trivselen hennes, og fallende motivasjon gir lav produksjon. Som gir dårlig mestringsfølelse og en sviktende selvtillit. Anja tenker på å slutte i jobben, men hvor skal hun ta veien? Hva kan hun egentlig?

Aldri syk før

Jeg spør henne om hun har vært sykmeldt. Hun nøler. Strever med å si noe som er representativt for den hun er nå. Før var hun aldri borte fra jobben. Nå… Det begynte med stive skuldre, gjerne kombinert med hodepine. Hun har en del vondt i magen. Og nå trenger hun av en eller annen grunn antibiotikabehandling for en vanlig høstforkjølelse. Det flate stemmeleiet og energiløsheten hennes får meg til å tenke på depresjon. Jeg spør om Anja sover. Lite. Alt dette er typiske symptomer på alvorlig stress. Alt dette skjer på grunn av alle stresshormonene som har pumpet rundt i blodet hennes i lang tid.

Konturene av en leder

Jeg lurer på hvor i bildet Anjas leder er. En god leder ville ha oppdaget denne mistrivselen. Når jeg spør henne, forteller hun om en relasjon som er på randen av sammenbrudd. Hun har forsøkt å være tydelig, men lederen forstår ikke hvor hun vil. Og like lite som Anja vet at hun lider av negativt stress på grunn av ubrukte ressurser, vet lederen hennes det. Stress er visst for travle mennesker i krevende jobber. Anjas leder er travel. Jeg aner bare konturene av denne lederen, som jeg mistenker at sliter med å håndtere jobbendringer selv.

Ensomheten i stress

Anja kan ha partner og barn og nære venner. Gode kollegaer også. Likevel virker hun veldig ensom, der hun sitter. Ensom og sint. Jeg tenker på alle dem som burde vært ordentlig involvert i dette. Ikke bare lederen hennes. HR eller verneombud, bedriftshelsetjenesten eller fastlegen hennes også. En coach eller psykolog. Her sitter Anja med hele ansvaret på skuldrene sine, når ansvarsforholdene er sammensatte. Når flere andre også skulle tatt ansvar.

Samtalen om stress

Anja bygger stein på stein. Samler ressurser som skal styrke henne, så hun kommer seg ut av den negative spiralen. Setter ett mål av gangen. En meditasjonsrutine eller annen selvomsorg. Sammen forbereder vi en samtale med lederen hennes, der hun skal ta opp utfordringene i arbeidssituasjonen sin.

Jeg coacher henne på et jobbprosjekt hun ønsker å få til, så hun bygger opp mestringsfølelse. Anja er jo dyktig, så hun jobber godt med det vi snakker om mellom coachingene. For hvert møte er hun litt mindre skjør. Har litt mer energi. Litt større selvtillit. Til hun en dag er sterk nok til å bestemme seg for hva slags jobb hun virkelig vil ha. Og så går hun for den.

***

 

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.