Coaching Stressmestringskurs Karriereveiledning Gratis Blogg/Podcast Om Kristin Kontakt Bli med på gratis workshop i stressmestring! Logg inn

Holder frykten for å gjøre feil deg tilbake?

Alle er enige om at det både er uunngåelig og lærerikt å gjøre feil. Likevel tar frykten for å gjøre feil strupetak på manges karriere. Og denne frykten er slu. Den kler seg gjerne ut som andre problemer. Så hvordan få has på den? 

Jeg møter mange mennesker som vil ha mye ut av karrieren sin. De er faglig dyktige, de ønsker seg ansvar og innflytelse, og de trenger kontinuerlig læring og utvikling for å trives. Så det er en skjebnens ironi at mange av disse menneskene kjenner på en stor frykt for å gjøre feil. Ikke alle identifiserer årsaken til usikkerheten og rastløsheten de kjenner på i jobben sin som nettopp det - frykten for å gjøre feil. De peker gjerne på omgivelsene sine. En leder som ikke har tillit. Kollegaer som ikke gidder å engasjere seg. Her er et typisk scenario.

Det begynner med et ønske om ansvar

Kvinnen jeg møter ønsker coaching fordi hun mistrives i jobben sin. I en god stund nå har hun ikke følt seg flink, og det stresser henne. Hun tviler på kvaliteten i arbeidet hun leverer, hun tviler på målene hun skal nå, og hun tviler på tilliten lederen hennes har til henne. Vi snakker om de konkrete arbeidsoppgavene hennes. Hun er faglig dyktig og har uttrykt et ønske om større ansvarsområder, som å lede prosjekter eller utvikle eget fagområde. Hun har en visjon for noe hun vil få til på vegne av arbeidsgiver, og hun forteller om denne ideen til lederen sin. Lederen synes ideen er god. 

- Vær så god, sett i gang! 

En ubetydelig idé

På kontoret sitt sitter hun og klekker ut alt de kan gjøre. Hun ser det hele så klart for seg. Hun planlegger alt helt alene, for ideen må være perfekt før hun presenterer den for noen andre. Lederen lar henne holde på. Tiden kommer for å sette ideen ut i livet. Hun begynner å tvile. Kjenner seg ensom. Var dette en god idé? Er kollegaene egentlig interessert i det hun har satt i gang? Hun begynner å nøle i alt hun gjør. Ideen hennes virker med ett ubetydelig. Hun føler seg ubetydelig. Etter en stund kommer lederen hennes og spør hvordan det går. Hun forteller om hva hun har gjort så langt. Det virker så smått. Hun føler seg sviktet, og har bare lyst til å gå og gjemme seg…

Flinke medarbeidere trenger også ledelse

I scenariet over kunne selvsagt lederen vært tettere på. Spurt hva hun trengte underveis, hjulpet henne med å involvere riktige folk i tide, bidratt til å forankre ideen hennes i organisasjonen. Mange ledere blir blendet av medarbeiderens faglige kompetanse, og glemmer at faglige initiativer også krever evne til selvledelse og til å få gjennomslag ellers i organisasjonen. Selv svært dyktige medarbeidere kan trenge fødselshjelp til ideene sine. 

Bare ansvarlig for suksess

I coaching jobber vi med det medarbeideren selv kan gjøre for å påvirke situasjonen hun befinner seg i. Og når vi undersøker roten til all tvilen som plutselig satte inn, handler det ofte om at hun ikke egentlig tør å eie ideen selv. Vi kretser rundt dette spørsmålet lenge: Hva ble egentlig hun og lederen hennes enige om? Som coach mener jeg å høre at hun har fått alle fullmakter som trengs for å sette i gang. Hun har vanskelig for å tro det selv. Jeg lurer på hva hun venter på. 

- Jeg venter på at… Skal ikke lederen min gjøre noe?

- Hva vil du at lederen din skal gjøre?

- Jeg vil at… lederen min… skal… presentere ideen for de andre.

- Men det er jo din idé. 

- Ja, men hva om noe går galt?

Tør å eie ideene dine!

Alle de flinke menneskene som ikke tør å eie ideene sine selv. Som ikke tør å ta ledelsen og realisere de herlige prosjektene sine. Som blir paralysert av ansvaret de har drømt om og nå fått. Jeg hører den samme historien, fra den helt unge jenta som har sin første ordentlige jobb, proppfull av talent, men akk så full av frykten for å feile. Til kvinnen som har ledet store, prestisjetunge prosjekter, rett under topplederen. Hun snuser på topplederrollen selv.

- Men hva om jeg gjør en feil?

Det handler om tankesett

Så hva kan du selv gjøre, dersom du kjenner deg igjen i scenariet beskrevet over? Hva om det er du som holder deg selv tilbake av frykt for at det du gjør kanskje ikke blir riktig eller perfekt? En mye omtalt medisin er å anlegge et såkalt “growth mindset” - et læringsorientert tankesett. Det var professor i psykologi Carol Dweck som lanserte dette begrepet i sin bok Mindset fra 2006. 

Growth vs. fixed mindset

Har du et “growth mindset”, tror du at ferdigheter kan utvikles. Du aksepterer at det krever trening og utholdenhet å utvikle disse ferdighetene. At du gjør feil i prosessen sier ingenting om hvem du er, det er bare et uunngåelig steg på veien mot mestring. Snarere enn å misunne andres suksess, lar du deg inspirere. Kan de, så kan du! Det motsatte av “growth mindset” er “fixed mindset” - fastlåst tankesett. Da tenker du at du enten har eller ikke har en gitt ferdighet. Om ikke denne ferdigheten faller deg lett, har du antakelig ikke talent, og da er det ingen vits i å prøve. Gjør du feil, får du bare bekreftet mistanken du hadde i utgangspunktet: Du har ikke talent. Du tror at suksess er en begrenset ressurs, og derfor synes du det er vanskelig å glede deg over at andre lykkes. 

Læringsorientert tankesett kan trenes opp

Hvorvidt du har et fastlåst eller læringsorientert tankesett er situasjonsbetinget. Du kan være læringsorientert når du har tid og rom for å eksperimentere innenfor trygge rammer, hvor du vet at det er aksept for å gjøre feil. Og du kan være fastlåst hvis du opplever mye press og stress, og hvor toleransen for feil er liten. Det fine med læringsorientert tankesett er at det kan trenes opp! Du kan trene opp ditt mot til å feile ved å jobbe med hvordan du tenker om det å gjøre feil.

Noen perspektiver på det å gjøre feil

Her har jeg samlet noen perspektiver på det å gjøre feil som du kan reflektere over, i et forsøk på å utfordre dine forestillinger om feil i dag. 

Det perfekte er en illusjon

Det finnes ingen allmenn oppfatning av hva som kvalifiserer til perfekt. Kanskje ser du feil der andre ser noe feilfritt. Så du kan bare gi opp å være perfekt først som sist.

Står du i det trygge, står du stille

Hvis du aldri gjør feil, har du et hav av potensiale du aldri har turt å stikke tåen nedi. Det er trist for deg, fordi du vil ha en kronisk følelse av å ikke drive med det du var ment å skulle drive med. Og det er trist for verden - for verden trenger at du lever ut potensialet ditt! 

En feil er noe du gjør, ikke noe du er

En feil forteller bare at du gjorde noe du ikke var hundre prosent sikker på at du kom til å lykkes med akkurat der du er nå. Fortsatt redd for å gjøre feil? Da er du i hvert fall litt kompetent. Er du helt inkompetent, ser du ikke hvor stor risikoen for feil er i utgangspunktet.

En feil kan som regel lære deg noe

Du kan definitivt lære av å gjøre noe riktig. Men du husker bedre den læringen som kommer av å gjøre noe feil. Tenk tilbake på en stor feil du syntes du gjorde en gang. Hva lærte du? Tenker du fortsatt på episoden som en grusom feil i dag? Feil kan være et lykketreff. Oppdagelsen av antibiotika var et resultat av et uhell Alexander Fleming hadde i laboratoriet sitt.

Planlegg å feile, feil tidlig, så blir det billigere

Ok, så feil kommer til å skje. Planlegg for at de skjer. Da kan du ikke si at ting ikke går etter planen. Ikke perfeksjoner ideen din før du tester den ut. Husk, det perfekte er en illusjon! Du trenger heller ikke ha alle ideene selv. Skaff deg tilbakemeldinger på ideen fra kollegaer så tidlig som mulig. Slik begrenser du kostnadene ved feil du måtte gjøre, og du får med deg flere folk på ideen din.

Lykke til med å våge å gjøre feil!

***

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.