Dette må du vite for å trives i jobb

Mange som sliter med stress er redde for at de ikke presterer godt nok i jobben sin - selv om de kan være aldri så dyktige. Her får du noen coachende spørsmål, og svarene på disse skal hjelpe deg til å føle deg tryggere i jobben din.  

Som coach møter jeg mange dyktige folk. Jeg hører det på måten de reflekterer rundt arbeidet sitt, på posisjonen de har opparbeidet seg gjennom en karriere. De er nødt til å ha prestert godt i jobben sin. Og likevel sliter mange av dem med en frykt for ikke å være gode nok. Dette kan ha mange årsaker. Men én årsak er ganske praktisk, og den går igjen ofte. Den handler om forventninger. Vet du hva som forventes av deg i jobben din?

Redd for ikke å være god nok

Det er et paradoks at dyktige mennesker er redde for at de ikke leverer godt nok. For noen år siden gjennomførte McKinsey Institute en stor, internasjonal undersøkelse som gikk over mange år. De undersøkte hva som gjorde organisasjoner sunne. Altså hva som gjorde at medarbeiderne trivdes og leverte gode økonomiske resultater. For disse to tingene hang tydelig sammen. Det var én faktor som skilte seg ut – strategisk klarhet. Strategisk klarhet handler om at en bedrift klarer å enes om en visjon, og hvilke strategiske mål de skal nå. Dessuten må denne visjonen og målene være eid av medarbeiderne i bedriften. De sunne organisasjonene som hadde medarbeider som trives og leverte gode økonomiske resultater lyktes i nettopp dette – strategisk klarhet.

Hvis du er usikker på hva som forventes av deg i jobben, har jeg tre coachende spørsmål du kan forsøke å finne ut av for å få større klarhet:

1. Hvilke mål skal teamet ditt nå?

Du må gjerne sette deg inn i virksomhetens strategi som helhet, men først og fremst kan du være lokalt orientert og se på hva teamet ditt skal oppnå. Er dette klart for deg?

2. Hvilke mål skal du personlig nå for at teamet skal nå sine mål?

Her kan det hende at du allerede har definert noen KPIer eller andre mål – kvantitative og eller kvalitative – du skal nå i stillingen din. Men hvis ikke dette er tydelig for deg, må du diskutere det med lederen din. Hva blir du målt på?

3. Hvordan ser det ut når du leverer godt nok?

Det er ikke sikkert at du kan feste en tallverdi på et resultat du skal oppnå. Noen av målene dine er kanskje kvalitative mål. Så hvordan vet du at du leverer godt nok?

Diskuter gjerne alle disse spørsmålene med lederen din, slik at du får helt tydelig for deg.

Lykke til med å få større klarhet i hva som forventes av deg i jobben din!

***

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.