Slik prioriterer du på jobb

Gode prioriteringer er den hellige gral for den som vil lære å takle stress. Her får du en potensielt gøyal øvelse som skal hjelpe deg å prioritere arbeidsoppgavene dine.

For en del år siden hadde jeg en jobb jeg syntes var veldig stressende. Så jeg gikk til lederen min og sa:

- Jeg trenger hjelp til å prioritere!

Lederen min bare så på meg og sa:

- Ja men Kristin, bare gjør det du synes er gøy!

Men går det an da? Er det dette som er å prioritere riktig, undret jeg. Jeg var ikke så sikker på det. Men min leder var både klok og flink og på mange måter et veldig godt forbilde for meg. Siden har jeg tenkt på dette rådet hennes mange ganger. Jeg har kommet fram til at det er et godt råd! Fordi min leder hadde forstått at det man synes er gøy, også ofte er det man er flink til. Men den gangen hun ga meg rådet, kunne jeg ikke helt slå meg til ro med at det å gjøre alt som var gøy nødvendigvis betød at jeg prioriterte riktig i jobben min. Kort tid etter ville tilfeldighetene likevel ha det til at jeg kom over en prioriteringsøvelse som hadde med seg denne gøy-faktoren. Her har du den:

Skriv ned alle oppgavene dine

Skriv ned alle arbeidsoppgavene dine på et papir. Å skrive ned arbeidsoppgavene dine er stressmestring i seg selv. Det får alt tankekjøret ditt ut av hodet og ned på papiret, og det gir deg et konkret – og ofte mer realistisk – bilde av hvor mye arbeid du faktisk har. Men øvelsen er ikke ferdig her. Nå skal du sortere oppgavene i tre bokser.

Må-boksen

Den første boksen heter må-boksen. Her skal du putte oppgaver som er i tråd med arbeidsgivers strategi, mål og prioriteringer. Kanskje har du gjettet at det var denne dimensjonen jeg savnet ved det første rådet jeg fikk. Altså – hva er riktig å prioritere? Nå trenger det ikke være slik at det er en motsetning mellom bedriftens strategi, mål og prioriteringer og det du synes er gøy. Men du må begynne her: Hva du gjøre for å hjelpe arbeidsgiveren din med å nå målene sine? De fleste som kjenner på stress har ingen problemer med å fylle må-boksen. Den er gjerne stappfull allerede når de gjør denne prioriteringsøvelsen.

Vil-boksen

Den neste boksen du skal legge oppgaver i er vil-boksen. Dette er oppgavene lederen min siktet til – det du synes er gøy å gjøre. Her er det viktig at noen av oppgavene du kanskje først la i må-boksen for deg like gjerne kunne ha ligget i vil-boksen. Dette er lystbetonte oppgaver, det du er flink på. Det er viktig å ha det gøy på jobb, så jeg håper oppgavene du trives med er av betydning også for arbeidsgiveren din.

Kan-boksen

For en som opplever mye stress og høyt arbeidspress i jobben sin, er kan-boksen den vanskeligste boksen å fylle. Fordi oppgavene du skal legge her kan gjøres, men de ikke gjøres. De kan også utelates. I en stresset hverdag føles alle oppgaver som må-oppgaver. Ingen oppgaver ser ut til å passe i kan-boksen. Jeg husker selv at jeg ikke syntes noen oppgaver kunne gjøres. Jeg hadde ikke kan i mitt repertoar. Alle oppgaver måtte gjøres. Men nå er jeg blitt litt eldre, og jeg vet at de aller fleste stillinger har noen kan-oppgaver. Hvis du er som jeg var, og synes kan-boksen er umulig, vil jeg utfordre deg til å finne minst to oppgaver av dem du har skrevet ned på papiret som du skal putte i kan-boksen. Du putte noe i kan-boksen, for noe må vike hvis du ikke kommer deg gjennom alle oppgavene dine.

Viktig å ha det gøy på jobb

Jeg håper virkelig du finner noen vesentlige oppgaver du kan putte i vil-boksen. Det er viktig å ha det gøy på jobb. Hvis alt bare er og skal og burde, blir det bare mistrivsel. Og da presterer du ikke godt heller. Dersom du ikke finner noen oppgaver som passer i vil-boksen, er du antakelig i feil jobb.

Lykke til med å sortere oppgavene dine i må, vil og kan-boksene!

***

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.