Slik tar du samtalen om stress med lederen din

Å snakke om stress kan være vanskelig. Men mange langvarige sykefravær kunne vært unngått, om ledere og medarbeidere snakket om stress i en tidlig fase. Her får du noen tips til hvordan du kan snakke om stress med lederen din.

 

Du er ikke alene om å kvie deg for å snakke med lederen din om stress. Med stress følger ofte vonde følelser som skam for at ikke du føler du mestrer jobben din, frykt for ikke å være god nok, og kanskje til og med sorg over ikke å leve opp til dine egne forventninger.

Vanskelig relasjon til leder

Det er vanskelig å snakke om dette, særlig hvis ikke du har en relasjon til lederen din som er preget av åpenhet og tillit. Kanskje er relasjonen til lederen din en del av problemet, en del av årsaken til at du kjenne på stress. Kanskje er lederen din selv stresset. Og du vil ikke belemre han eller henne med mer. Men fatt mot! Du har et ansvar for å si fra hvis ikke du har det bra i jobben din. Akkurat som at lederen din har et ansvar for å støtte deg i å få det bra på jobben.

1. Ta selv initiativ til en samtale

Jeg anbefaler deg å booke et møte med lederen din. Sett av en tid i kalenderen hvor agendaen er at dere skal snakke om stress. Sett av en klokketime, ikke en halvtime, slik at du har tid nok og et fortrolig rom til å snakke om det som er viktig for deg. Dette er ikke en samtale dere tar ved kaffemaskinen eller over lunsjbordet. Skap en ramme som er trygg og fortrolig. Kanskje synes du dette høres skummelt ut. At de formelle rammene gir situasjonen et alvorstungt preg. Men det er alvor!

2. Hvorfor vil du snakke om stress? 

Lederen din vet altså at du vil snakke om stress når dere kommer til møtet. Oppgaven du så har er å være tydelig på: Hvorfor vil du snakke om det? For eksempel kan du si: “Jeg vil snakke om stress fordi jeg kjenner på stress nå, og jeg er redd for at det skal gå utover trivselen og arbeidsprestasjonene mine.” Hvis stresset har gått lenger, må du kanskje være så tydelig at du sier: “Jeg vil snakke om stress fordi jeg kjenner at jeg er utladet, og jeg opplever arbeidshverdagen som kaotisk.” Kanskje må du være så konkret, hvis det altså er slik du føler det. 

3. Hva er hensikten med samtalen om stress?

Når du har kommunisert hvorfor du vil snakke om stress, er det viktig å få fram hensikten med samtalen. Det er ikke helt det samme som begrunnelsen du gir for hvorfor du vil snakke om stress. Hensikten med en samtale hjelper dere til å konkretisere hva som må skje i samtalen for at den i det hele tatt skal ha noen effekt. Med hensikt sier du gjerne hva målet med samtalen er. Du kan for eksempel si til lederen din: “Hensikten med denne samtalen er at du og jeg skal se på situasjonen min og finne noen konkrete tiltak som kan være med på å bedre situasjonen min.” 

4. Hva trenger du fra lederen din?

Det neste naturlige diskusjonspunktet på agendaen er: Hva trenger du fra lederen din? Lederen din er til for deg. Ikke vær redd for å stille krav eller be om hjelp. Det er mange ledere som vil hjelpe, men de vet ikke helt hvordan. Så om du kan tenke gjennom på forhånd hva lederen din helt konkret kan gjøre for at situasjonen din skal bli bedre, er det en stor styrke. Noen eksempler på hva ledere typisk kan hjelpe med, er. 

  • omfordeling av oppgaver
  • utsettelse av deadlines
  • hjelp til å prioritere
  • hjelp til å tydeliggjøre målene du skal oppnå

Kanskje kan du si til lederen din: “Jeg tror det vil hjelpe meg i min situasjon hvis du hjelper meg med å prioritere. Hva er det viktigst at jeg gjør først? Og at vi ser på om vi kan omfordele noen av oppgavene i avdelingen.” 

5. Hva kan du selv gjøre for å mestre stress?

Når dere har diskutert noen konkrete ting lederen din kan gjøre, er det din tur. Hva kan du selv gjøre for å takle stress? Og her oppfordrer jeg deg til å være litt åpen med lederen din. For eksempel kan du si: “På jobb ser jeg at jeg har et forbedringspotensial når det gjelder å strukturere hverdagen min. Så jeg kan bli bedre til å strukturere, og på den måten få litt mer overblikk over arbeidssituasjonen min. Privat ser jeg at en måte å forebygge stress og mistrivsel på, er å trene, eller å legge meg i tide. Eller jeg kan ha tydeligere avtaler med partneren min om hvem som leverer og henter i barnehagen og på skole.” Du er proaktiv og fremoverlent. Du viser at du tar ansvar for situasjonen din. Og slik vinner du respekt, tillit og fleksibilitet fra lederen din. Lederen din ser at dette er noe du virkelig ønsker å løse, og du tar din del av ansvaret. 

Ikke vent til stresset har blitt alvorlig

Det er potensielt vanskelig å snakke om stress. Men jeg har sett mange lange sykefravær som kunne vært unngått, om bare man hadde tatt den vanskelige samtalen om stress tidligere i forløpet hvor stress var i ferd med å utvikle seg. Så fatt mot! Ta din del av ansvaret. Lederen din er en ressurs for deg. Gjør det. Du har ikke noe å tape på å snakke om det. Lykke til!

***

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.