Stressmestring er mer enn pusteøvelser og prioriteringsverktøy

Å prioritere godt på jobb og klare å bremse når du kjenner adrenalinet pumpe rundt i blodårene dine, er viktige ferdigheter. Men stress kan også komme fra mistrivsel. Her får du litt innsikt i hva du trenger for å trives.

Lenge var forskning på hva som gjør livet ditt godt å leve et forsømt område innen psykologien. Den hadde først og fremst vært opptatt av sykdom og reduksjon av lidelse. I 1998 lanserte Dr. Martin E.P. Seligman begrepet “positiv psykologi”, som en motvekt til den tradisjonelle psykologien. Den positive psykologien har som ambisjon å utvikle en vitenskapelig teori for trivsel. Det handler om hva folk flest trenger for å ha det bra, på tross av alle utfordringer livet kaster i fanget på oss. 

Livsmestring

Livsmestring har fått en stadig større plass i skolen. Men du og jeg - vi lærte jo ikke på skolen hva vi trenger for å ha et godt liv! Heldigvis er positiv psykologi i rivende utvikling, og forskerne oppdager stadig noe nytt om menneskenes betingelser for trivsel. Enn så lenge vet man at et godt liv kan oppsummeres i fem bokstaver: PERMA. Dette er en forkortelse for fem ingredienser du trenger i større eller mindre grad for å trives. Noen av disse fem ingrediensene vil antakelig være viktigere for deg enn andre. Her er du og jeg litt forskjellige. 

P for positive emosjoner

Emosjoner er hva folk flest kaller følelser. Når vi snakker om positive emosjoner, er dette alle de gode følelsene i livet - som glede, takknemlighet, fred, interesse, håp, stolthet, munterhet, inspirasjon, beundring og kjærlighet. Positive emosjoner åpner opp perspektivene dine. Du ser flere muligheter, blir mer løsningsorientert. Du blir rett og slett mer optimistisk av å kjenne på de gode følelsene i hverdagen. 

E for engasjement

Du har kanskje hørt om engasjementsmålinger på jobb? Engasjement handler om flow - å være i flytsonen. Du er i flow når det er en ideell balanse mellom ferdighetene dine og utfordringen du får. Se for deg en situasjon på jobb der opplevelsen av tid og sted liksom forsvinner. Du blir ett med oppgaven, den går nærmest av seg selv. Det er nesten så arbeidet får en rytme, du føler du når mål underveis, men strekker deg stadig litt lenger. Du tenker ikke på noe annet. Bekymringer du måtte ha settes på pause. Når du opplever flow, er dette faktisk mindfulness. Nettopp fordi du er her og nå, i øyeblikket.

R for relasjoner

For å trives trenger du noen relasjoner i livet ditt som er virkelig dype og ekte. Et mål på om dere har en slik relasjon, er at du kan være fullstendig deg selv med dette andre mennesket. Du er så trygg på henne at du kan be om et pengelån eller ringe henne klokken fire om natten fordi du trenger å snakke med noen. Som du forstår, er det for ambisiøst å skulle ha veldig mange slike relasjoner. Men du bør ha 2-3 stykker, og helst en nær venn på arbeidsplassen din også. 

M for mening

Å oppleve mening handler om å tjene et formål som er høyere enn deg selv. Dette formålet må harmonere med de personlige verdiene dine - det du synes er viktigst i livet. Når du gjør noe meningsfullt, gjør du ikke aktiviteten bare for din egen vinnings skyld. Du skaper verdi for noen andre - for familien din, for teamet ditt, for bedriften du jobber hos, eller for samfunnet du tilhører. Ser du ikke hvordan bidraget ditt tilfører verdi noe sted, føles arbeidet meningsløst.

A for “achievement”

Her fant jeg ikke et norsk ord på A som passet, så da holder jeg meg til den engelske benevnelsen. Å nå et mål, å mestre eller å vinne - for mange er også dette viktig for å trives. Du trenger ikke ha konkurranseinstinkt for at A-en i PERMA skal være viktig for deg. Du kan vel så gjerne konkurrere mot deg selv som mot andre. For svært mange som sliter med stress er det viktig å føle seg flink. Du har kanskje kjent på hvor vondt det er å ikke mestre. Da føler du deg i verste fall verdiløs. 

En sjette ingrediens?

Forskningen er helt entydig på at de fem ingrediensene i PERMA-begrepet også er bra for den fysiske helsen din. Likevel er det dem innenfor den positive psykologien som spør seg om ikke helse burde være en egen trivselsingrediens. Hva synes du? Kjenner du kanskje noen som er gode til å trives og være positive, på tross av helseutfordringene sine? 

Trivsel privat og på jobb

Skal du redusere stress, trives bedre og bygge motstandsdyktighet mot nytt stress, må du altså vite hvordan du kan få mest mulig PERMA i livet ditt. Men først kan det være nyttig å gjøre en evaluering: 

Score deg selv på en skala fra 1 til 10, både privat og på jobb, på hver av de fem ingrediensene i PERMA. 

Har du nok positive emosjoner, engasjement, ekte relasjoner, mening og mestring i hverdagen din? 

***

 

Kilder: 
Martin E.P. Seligman: Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, SD Books, 2011
Mihaly Csikszentmihalyi: Flow: The Classic Work on How to Achieve Happiness, Rider, 2002
Barbara Fredrickson: Positivity: Groundbreaking Research to Release Your Inner Optimist and Thrive, SD Books, 2011

Foto: Priscilla Du Preez on Unsplash

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.