Coaching Stressmestringskurs Karriereveiledning Gratis Blogg/Podcast Om Kristin Kontakt Bli med på gratis workshop om jobbstress Logg inn

Slik får du en mer meningsfull jobb

Opplevelse av mening er en av de viktigste ingrediensene i et godt liv – også i et arbeidsliv. Raske endringer kan utfordre opplevelsen vår av mening i arbeidet. Men det er mulig å skape mer mening selv. Her lærer du hvordan.

Det var første gang jeg var i Berlin, og studentbudsjettet mitt tillot kun et overnattingssted som lå litt utenfor bykjernen. Hver kveld da jeg slepte de trøtte turistbeina mine inn på U-Bahn, tilbake til periferien, kom den samme mannen løpende inn i vognen jeg satt i. Straks dørene smalt igjen, ropte han av full hals:

- NÄCHSTE STATION: FRIEDRICHSTRASSE!

Bare sekunder etter ga en automatisert stemme på banen nøyaktig samme beskjed over kommunikasjonsanlegget. Vel å merke så ikke mannen ut til å være ansatt av U-Bahn. Framtoningen hans antydet heller at han var en av Berlins løse fugler. Men der jeg satt og så den samme hendelsen utspille seg kveld etter kveld, kom jeg til at jobben mannen gjorde i det minste var meningsfull for ham selv. Slik fikk han bidra. Slik fikk han høre til.

Mening og tilhørighet

Opplevelsen av mening har en tydelig sosial dimensjon. Jeg har hørt ensomme mennesker si at fordi de ikke får være noe for noen, er livet deres meningsløst. Dessuten er det å tilføre noe som har verdi for andre inngangsbilletten til et fellesskap. Sterke krefter i samfunnet vårt kommuniserer at dersom du ikke tilfører verdi, har du ingen plass. Da truer det eksistensielle spørsmålet: Hvorfor er jeg til? Det er mot denne bakgrunnen man må forstå smerten over å ikke føle seg flink i jobben sin. Det er av denne grunnen at mangelen på tydelige mål og krav i jobben kan skape sykefravær.

Har du en visjon for arbeidet ditt?

Opplevelsen av mening henger sammen med det å ha en visjon. Har du noen gang reflektert over hva din visjon for arbeidet ditt er? En visjon er et høyere formål du tjener. En veldig populær måte å formulere det på nå, er å kalle det «your why» eller «ditt hvorfor».

Det kan være en lokal visjon:

Visjonen for arbeidet mitt er å skape mest mulig verdi for teamet mitt.

Det kan være en organisatorisk visjon:

Visjonen for arbeidet teamet mitt gjør er å skape best mulig resultater for organisasjonen.

Det kan være en samfunnsvisjon:

Visjonen for arbeidet organisasjonen min gjør er å skape et mer inkluderende samfunn.

Og så blir et viktig spørsmål:

Kan du se hvordan dine daglige arbeidsoppgaver henger sammen med samfunnsvisjonen organisasjonen din tjener?

Visjon og personlige verdier må henge sammen

For at arbeidet ditt skal oppleves som meningsfullt, må visjonen for arbeidet ditt henge sammen med dine personlige verdier. Å tjene et høyere formål du av verdimessige årsaker ikke kan stå inne for, vil være en oppskrift på mistrivsel og stress. En gang intervjuet jeg en gruppe medarbeidere i den norske kjøttindustrien om deres visjon for arbeidet deres, og hvordan denne hang sammen med deres personlige verdier. Her er noen av svarene jeg fikk:

«Før elsket jeg jobben min. Men nå strever jeg med å se mening i den fordi jeg er blitt vesentlig mer opptatt av miljøvern, og den norske kjøttindustrien bidrar til å øke karbonavtrykket i verden.»

«Jeg synes det er flott å kunne fremme norsk kjøttindustri, da vi har den høyeste graden av dyrevelferd i den globale kjøttindustrien. Mye bedre at vi spiser norsk kjøtt, enn at vi importerer utenlandsk kjøtt, der dyrevelferden er kompromittert.»

«Jeg er slakter og veldig stolt av jobben min! Min far var slakter, farfar også. Jeg fører familietradisjonen vår videre!»

I eksemplene over ser du tre medarbeidere med samme jobb, men med vidt forskjellig visjon og opplevelse av mening i arbeidet sitt. Du ser også hvordan mening henger sammen med personlige verdier.

Skap større mening selv

Jeg tror at alle kan kjenne på meningsløshet i jobben sin fra tid til annen – uansett hvor nobel arbeidsgivers visjon måtte være. Særlig hvis dagene blir hektiske, man mister overblikk og det dreier seg mer om brannslukking enn noe annet. Og på hjemmekontoret, der verdibidragene våre blir mindre synlige og den sosiale tilhørigheten blir satt på prøve. Men det er faktisk mulig å skape mer mening selv – ved å finne ut hvordan arbeidsoppgavene dine er viktige bidrag i å tjene en høyere visjon. Og så må du sikre at denne visjonen henger sammen med de personlige verdiene dine.

*** 

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.