Coaching ~ hva kan du forvente?

Når du kjøper coachingtjenester, investerer du i din personlige og profesjonelle utvikling. Men vet du ikke hva coaching er, er det vanskelig å vite hvilken coach du skal velge, og hvilke resultater du kan forvente. Her får du et oversiktsbilde av coaching, og noen tips til hvordan du velger coach.

Coaching er et verktøy du kan bruke i ditt personlige og profesjonelle utviklingsarbeid. Det er særlig egnet til å gi deg større selvinnsikt, utvikle iboende ressurser i deg, og forankre motivasjon for endringer du vil få til. Som coach er jeg ekspert på en kommunikasjonsform som skaper refleksjon hos deg. Jeg bruker blant annet spørsmåls- og lytteteknikker, speiling, hypoteser og tankeeksperimenter som får deg til å reflektere. Slik lærer og forstår du mer av deg selv på et område du selv har valgt som utgangspunkt for coachingen. Coaching er med andre ord ikke en samtale om løst og fast. Det er en målrettet prosess du kommer forberedt til. 

Du er ressurssterk

Som coach har jeg en grunnleggende tro på deg som et ressurssterkt menneske. Du går ikke i coaching fordi du har feil og mangler som må fikses. Du har alt du trenger og er akkurat som du skal være. Du er fullt ut i stand til å ta ansvar for ditt eget liv. I coaching oppdager du hittil ukjente handlingsalternativer og nye måter å bruke ressursene dine på. Du lærer selvstendig problemløsning, og blir motivert til å handle på det du lærer - en slags hjelp til selvhjelp. Slik får du større innflytelse i ditt eget liv. Essensen i coaching blir gjerne oppsummert ved hjelp av et kinesisk ordtak:

“Gi en sulten mann en fisk, og han vil ha mat til en hel dag. Lær en sulten mann å fiske, og han vil ha mat til et helt liv.”

Én coach for alle formål?

Så hvis en coach kun er spesialist på en refleksjonsprosess, kan du bruke den samme coachen for alle formål? I teorien - ja. Så sant problemstillingen du vil jobbe med egner seg for coaching. Men noen coachingutdannelser er utviklet for et gitt virkeområde. Og de færreste coacher er generalister. Selv har jeg spesialisert meg på karriere-, stress- og trivselsutfordringer i arbeidslivet. I tillegg til rene coachingferdigheter har jeg kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi, karriereutvikling, stress og trivsel. Du skal vite at jeg kun bruker denne kompetansen om du i tillegg til coaching ønsker rådgivning eller undervisning. Straks jeg bruker denne kompetansen, beveger jeg meg ut av rollen som coach, og det er jeg etisk forpliktet til å opplyse deg om.

Du må stille opp selv

“Coach” er ikke en beskyttet tittel, og dermed er mange skeptiske til coaching. Som i de fleste andre yrkesgrupper er det stor variasjon i kompetansenivå blant coacher, og det er flere faktorer som spiller inn for at du skal bli fornøyd med investeringen din. Med den rette coachen kan du komme langt i din personlige og profesjonelle utvikling på relativt kort tid. Det krever ikke bare en dyktig coach. Det krever også noe av deg. 

Er du "coachable"?

Coaching er basert på frivillighet. Skal du få noe ut av coaching, må du være villig til å åpne deg. Du må tørre å se deg selv i speilet, for det er noe jeg som coach gjør ofte: Holder opp et speil for deg, slik at du ser deg selv fra flere ulike perspektiver. (Dette må ikke forveksles med kritikk - det driver ikke coachen med.) Du må våge å være nysgjerrig på sider ved deg selv du synes er vanskelige eller lite flatterende. Er du ikke villig til å reflektere og gå inn i det som vekker motstand i deg, vil du ikke få noen utvikling. En god coach vil likevel ikke utfordre deg mer enn du har ressurser til å håndtere, og alt skjer med din tillatelse. 

Vil du egentlig bare ha råd?

En coach er ikke det samme som en rådgiver eller mentor. Rådgiveren har faglig ekspertise på et område du vil utvikle deg på, og gir deg råd om hva du bør gjøre. Mentoren er en lederskikkelse som har gått veien du ønsker å gå, og bruker sine egne erfaringer til å veilede deg. Både rådgiveren og mentoren har dermed en kunnskap du nyttiggjør deg ved å følge deres råd og anbefalinger. De gir deg en fisk når du er sulten - for å spille videre på det kinesiske ordtaket nevnt over.

Coachens rolleforståelse er viktig

En coach, derimot, kommer aldri til å fortelle deg hva du skal gjøre. I coaching er du selv tema for samtalen, og det er du som er spesialisten på deg! Som coach veileder jeg deg til å finne svarene i deg selv. De aller fleste coacher opplever at kundene deres ber om råd i tillegg til coaching. Om du faktisk får råd, avhenger av min vilje til og forutsetninger for å gi deg et godt svar. Men da opptrer jeg som nevnt ikke lenger som coach, og det må jeg fortelle deg. Da kan en løsning være å reforhandle avtalen om hva jeg kan bistå med, hvor du er klar over at rådgivning og coaching har ulik effekt.

Hvordan velge coach?

Dersom du vurderer å gå til anskaffelse av coach, anbefaler jeg deg å se etter to ting: 

1. Formelle kvalifikasjoner og erfaring

Coachen du velger bør ha en anerkjent coachingutdannelse akkreditert av et organ som har kompetanse til å kvalitetssikre utdannelsen. Da skal coachen ha lært seg de nødvendige ferdighetene, inkludert den høye etiske standarden hun må sette for arbeidet sitt. Dessuten må coachens ferdigheter må vedlikeholdes kontinuerlig. Derfor bør du velge en som kan vise til fersk erfaring, gjerne med referanser. Du gjør også klokt i å spørre om coachen har tilgang til supervisjon (går i coaching selv) eller annen faglig støtte.

2. Personlig kjemi

Formell kompetanse coachen måtte ha spiller likevel liten rolle, om ikke du føler at det er god kjemi mellom dere. Ta en uforpliktende samtale med coachen før du betaler for en pakkeløsning. Du vil ikke få resultatene du ønsker deg om ikke dere ganske raskt klarer å etablere en tillitsfull relasjon hvor du føler deg helt trygg og kan være åpen og ærlig.

***

Vil du lese flere slike artikler? Meld deg på nyhetsbrevet mitt her

Close

Vil du ha en uforpliktende samtale?

Dette er ikke en coaching, men en uforpliktende samtale hvor målet er å finne ut om mine tjenester matcher dine behov. Fyll ut skjemaet nedenfor, og jeg vil kontakte deg innen 48 timer.